Kodeks postępowania w zakresie odpowiedzialnego hazardu

By author

10 Sty 2021 Rutkowski S., Wybrane zagadnienia z zakresu odpowiedzialności karnej lekarza, Ereciński T. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Hazard G.C., Stürner R., Taruffo M., Gidi A., ALI/UNIDROIT Principles of Transnational&

dostawcy firmy Jabil oraz Kodeksem postępowania RBA, które obejmują przepisy dotyczące odpowiedzialnego zarządzania w zakresie pracy, zdrowia i bezpieczeństwa, środowiska oraz etyki. Oprócz zgodności z Kodeksem postępowania RBA, ten Kodeks obejmuje dodatkowe standardy i oczekiwania, które są wymagane od dostawców firmy Jabil. KODEKS POSTĘPOWANIA Kodeks postępowania jest dokumentem obowiązującym wszystkich pracowników na całym świecie. W relacjach wewnętrznych zachowa - nie pracowników powinno świadczyć o przestrzeganiu i wdrożeniu Kodeksu postępowania. Wszyscy pracownicy muszą go znać. Menedżerowie wszystkich jednostek są odpowiedzialni za właściwe Kodeks Postępowania dla Kontrahentów Spółek Grupy TAURON. Od grudnia 2017 roku jest on zbiorem kryteriów stosowanych w procesie kwalifikacji kontrahentów. Kodeks stanowi obowiązujący standard w Grupie, promując odpowiedzialność wśród interesariuszy oraz zachęcając do wdrażania odpowiedzialnych praktyk wśród dostawców. Kodeks Postępowania Dostawców Grupy PCC opisuje minimalne standardy w zakresie etyki i zrównoważonego rozwoju. Ma na celu promowanie i implemen-towanie wartości etycznych w łańcuchu dostaw, zwłaszcza w przypadku zakupu surowców, ale też materiałów czy usług. Pomaga realizacji założeń międzynaro- zasad postępowania w relacjach z dostawcami i klientami w ramach prowadzonego biznesu. Od spółek oczekuje się przestrzegania najwyższych standardów uczciwości i sprawiedliwego, słusznego i godziwego postępowania w relacjach z uczestnikami łańcucha dostaw zgodnego z lokalnymi przepisami prawa. Przykładami nieetycznych Światowy kodeks postępowania dostawców firmy PepsiCo, Inc. -1- Czerwiec 2018 Światowy kodeks postępowania dostawców firmy PepsiCo, Inc. Cel i zakres obowiązywania W Pepsio wierzymy, że uczciwe i etyczne postępowanie jest nie tylko właściwe, ale także pożyteczne ze względów biznesowych.

W związku z tym oczekujemy od Ciebie, jako naszego Partnera Biznesowego, przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz stosowania się do standardów ustanowionych w niniejszym Kodeksie postępowania dla Partnerów Biznesowych grupy Kemira („Kodeks”) w kontaktach z grupą Kemira lub w jej imieniu.

Planując nasze aktywności w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu mamy proste założenie – chcemy być wszędzie tam, gdzie widzimy potrzebę i możemy … Powyższa lista nie obejmuje inicjatyw, które zgłosiły Prezesowi UODO chęć przygotowania projektu kodeksu. Ich lista jest dostępna pod adresem: Inicjatywy opracowania kodeksów postępowania. Poniżej prezentujemy projekty kodeksów, które nie były udostępniane publicznie przez autorów.

Kodeks Postępowania dla Kontrahentów Spółek Grupy TAURON. Od grudnia 2017 roku jest on zbiorem kryteriów stosowanych w procesie kwalifikacji kontrahentów. Kodeks stanowi obowiązujący standard w Grupie, promując odpowiedzialność wśród interesariuszy oraz zachęcając do wdrażania odpowiedzialnych praktyk wśród dostawców.

oczekiwania dostawców w zakresie poszczególnych aspektów CSR / zrównoważonego rozwoju, w tym zasad postępowania w relacjach z dostawcami i klientami w ramach prowadzonego biznesu. Kodeks postępowania jest zbiorem reguł określających Kodeks Postępowania Dostawców Grupy PCC opisuje minimalne standardy w zakresie etyki i zrównoważonego rozwoju. Ma na celu promowanie i implemen-towanie wartości etycznych w łańcuchu dostaw, zwłaszcza w przypadku zakupu surowców, ale też materiałów czy usług. Pomaga realizacji założeń międzynaro- Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne). Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Europejski Kodeks postępowania dla ogrodów botanicznych w zakresie inwazyjnych gatunków obcych 6 zrównoważonego wykorzystania (Fernández-Galiano, 2009). Niektóre gatunki inwazyjnych roślin obcych potrafią spowodować ogromne straty gospodarcze. Oszacowano na przykład, że w samej Wielkiej Brytanii trzeba by wydać ok. 1,6 Doskonałość w miejscu pracy a „Kodeks postępowania i etyki w biznesie” FedEx 3 odpowiedzialnego obywatela świata. w zakresie określonym w umowach zawartych przez nie z firmą FedEx i dopuszczonym przez obowiązujące uregulowania prawne.

KODEKS POSTĘPOWANIA Kodeks postępowania jest dokumentem obowiązującym wszystkich pracowników na całym świecie. W relacjach wewnętrznych zachowa - nie pracowników powinno świadczyć o przestrzeganiu i wdrożeniu Kodeksu postępowania. Wszyscy pracownicy muszą go znać. Menedżerowie wszystkich jednostek są odpowiedzialni za właściwe

postępowania w zakresie biznesu i naszych zobowiązań dotyczących naszej agendy środowiskowej i społecznej. Niniejszy Kodeks postępowania w biznesie, wraz z naszymi zasadami i procedurami, określają standardy naszego przedsiębiorstwa. Przedstawia on obowiązki wobec współpracowników, klientów i spółki - sposób w jaki powinniśmy Planując nasze aktywności w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu mamy proste założenie – chcemy być wszędzie tam, gdzie widzimy potrzebę i możemy … Powyższa lista nie obejmuje inicjatyw, które zgłosiły Prezesowi UODO chęć przygotowania projektu kodeksu. Ich lista jest dostępna pod adresem: Inicjatywy opracowania kodeksów postępowania. Poniżej prezentujemy projekty kodeksów, które nie były udostępniane publicznie przez autorów. Kodeks postępowania w zakresie przetwarzania danych osobowych przez uczelnie publiczne – środowiskowy projekt regulacji. Dlaczego uczelnie potrzebują kodeksu postępowania? Nowe przepisy związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych w sposób znaczący wpływają na procesy organizacyjne w działalności uczelni. Kodeks postępowania dla dostawców firmy Takeda Dostawcy muszą szanować prawa pracowników określone w lokalnych przepisach ustawowych w zakresie swobodnego zrzeszania się, wstępowania do związków zawodowych, ustanawiania przedstawicieli oraz wstępowania w szeregi rad pracowniczych.

Kodeks postępowania w przypadku usług Azure DevOps Services Ostatnia aktualizacja: styczeń 2019 r. Niniejszy Kodeks postępowania określa oczekiwania w odniesieniu do udziału w infrastrukturze Azure DevOps, a także działania podejmowane w celu zgłoszenia niedopuszczalnych zachowań.

Kodeks Postępowania Administracyjnego w pytaniach i odpowiedziach - najczęściej spotykane problemy praktyczne Ważne informacje o szkoleniu Zapraszamy Państwa na szkolenie, które w formule pytań i odpowiedzi naświetli najcześciej występujące problemy w codziennej praktyce stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego z uwzględnieniem obecnej sytuacji pandemicznej.